Datová schránka - formáty

 

I. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky

 

a) pdf (Portable Document Format)

b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

c) html/htm (Hypertext Markup Language Document)

d) txt/csv (prostý text)

e) rtf (Rich Text Format)

f) doc/docx (MS Word Document)

g) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

h) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

i) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

j) png (Portable Network Graphics)

k) tif/tiff (Tagged Image File Format)

l) gif (Graphics Interchange Format)

m) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

n) wav (Waveform Audio Format)

o) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

 

 

II. Formáty uvedené v bodu I jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky,
obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy,
který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.