Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Úštěk, Mírové náměstí 83, Úštěk 411 45

3. Organizační struktura

Základní škola
Školní družina (2 oddělení)
Školní jídelna
Dům dětí a mládeže

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace
PLA 11
Úštěk 411 45

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace
PLA 11
Úštěk 411 45

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden - červen a září - prosinec.

pondělí - pátek
8.00 - 15:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Základní škola: 416 795 456, ředitelka školy, zástupce ředitele školy, 736 613 489 ředitelka školy

Školní jídelna:  607 042 690 (vedoucí školní jídelny)

4.5 Adresa internetové stránky

www.zs-ustek.cz

4.6 Adresa e-podatelny

zs.ustek@wo.cz

4.7 RED IZO

600081516

4.8 Datová schránka

zggfqqd

Více...

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 194 305 784  kód banky:0600

6. IČ

46770038

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací plán

Školní vzdělávací plán školní družiny

Školní vzdělávací plán DDM

Zpráva ČŠI

8.2 Rozpočet

Bude doplněno.

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

Postup při podání

 

11. Opravné prostředky
Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

12. Formuláře ke stažení

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

16. Bude doplněno

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018