Dokumenty

Dokumenty školy

 

PLÁN ŠKOLY
Dokument obsahující informace o plánovaných akcích školy na školní rok 2018-2019,
o hlavních úkolech školního roku, režimu ve škole a organizaci.
Plán školy

 

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2015-2020
Seznámení veřejnosti  se základními cíli vzdělávání na Základní škole Aloise Klára Úštěk / podmínky ke vzdělávání, finanční zdroje, průběh vzdělávání, kultura školy,  řízení školy a výsledky vzdělávání/.
Koncepce rozvoje školy

 

ŠKOLNÍ ŘÁD
Škola a žáci  -  práva  a povinnosti žáka, rodičů (zákonných zástupců), škola a pracovníci školy, vedení školy, režim školy, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, podmínky zacházení s majetkem školy. Pravidla pro hodnocení žáků a autoevaluace školy.
Školní řád

 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Pravidla pro hodnocení

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  - FILIP ..
Údaje o škole a charakteristika školy ….
Charakteristika školního vzdělávacího programu FILIP – mít všech pět pohromadě …
Kompetence…výchovné a vzdělávací strategie…realizace v projektů …
Učební plány ….hodnocení a klasifikace žáků…
ŠVP FILIP

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY
Výroční zpráva 2015-2016
Výroční zpráva 2016-2017
Výroční zpráva 2017-2018

 

Žádosti:

Žádost o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informace

Žádost o širší slovní hodnocení
Žádost o širší slovní hodnocení

Žádost o uvolňování žáků - z části hodiny
Žádost o uvolňování žáků - z části hodiny

Žádost o uvolnění z Tv
Žádost o uvolnění z Tv

Žádost o uvolnění žáka z vyučování 
Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o povolení vzdělávání podle IVP
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP
Vzor žádosti o povolení vzdělávání podle IVP