100 let společně


28.06.2021
Slavnostní předávání vysvědčení

25.06.2021
Mirakulum

23.06.2021
Výlet na Hrádek - 4.tř.

21.06.2021 - 24.06.2021
Výlet 6. a 8. třídy v kempu Borný
 

100 let společně

Součástí projektu 100 let společného stravování je celorepubliková soutěž 100 let společně určená pro základní a střední školy v ČR. V soutěži je kladen důraz na zlepšení vztahů a komunikace mezi strávníkem, školní jídelnou a školou. Tito tři jsou hlavními stavebními kameny fungování školních jídelen a jeden bez druhého by nemohl existovat. Je proto důležité, aby spolu uměli komunikovat a spolupracovat a zpříjemňovat si tak svůj každodenní život. 
Tito tři v soutěži spolupracují na plnění  tématických úkolů, které se vážou jak ke školní jídelně, tak k historii samotné.

Do této soutěže jsme se také zapojili. Ve spolupráci se Žákovským parlamentem, vedením školy a zaměstnanci školní jídelny jsme vytvořili tým, který bude postupně plnit zadané úkoly. Ty jsou vždy orientované na určité téma.

  1. úkol – Máme to na talíři už 100 let!     Více...

  2. úkol – Dědečku, vyprávěj!    Více...

  3. úkol – Dobroty našich babiček.   Více...

  4. úkol –  Barvy a vůně ve školní jídelně. Více...