Školská rada


28.06.2021
Slavnostní předávání vysvědčení

25.06.2021
Mirakulum

23.06.2021
Výlet na Hrádek - 4.tř.

21.06.2021 - 24.06.2021
Výlet 6. a 8. třídy v kempu BornýŠkolská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování
výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel
pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů.
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

 

Zřizovací listina školské rady
Jednací řád školské rady
Volební řád školské rady


Zápis ze schůzky školské rady 1. - 23.11.2017
Zápis ze schůzky školské rady 2. - 6.12.2017
Zápis ze schůzky školské rady 3. - 6.12.2017
Zápis ze schůzky školské rady 4. - 22.5.2018


Zápis ze schůzky školské rady 1. - 2.10.2018

Zápis ze schůzky školské rady 2. - 15.5.2019


Zápis ze schůzky školské rady 1. - 1.10.2019

Zápis ze schůzky školské rady 2. - 10.03.2020


Zápis ze schůzky školské rady 1. - 9.9.2020

Zápis ze schůzky školské rady 2. - 6.10.2020