Přijímání žáků

Přijímání žáků

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se konal
ve dnech 10.4. a  11.4. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin,
pro děti narozené od 1.9. 2012 – 31.8. 2013.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračním číslem na dveřích při vstupu do školní budovy a na webových stránkách školy do 30.4. 2019..

Oznámení rozhodnutí o přijetí do ZŠ § 48a

Desatero pro rodiče

Informace k zápisu

Přidělení registračního čísla, poučení o odkladu

Zápisový lístek

Žádost o přijetí dítěte

Žádost k předčasnému přijetí dítěte - nešestileté

Žádost o odklad