Přijímání žáků

Přijímání žáků

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se koná
ve dnech 15.4. a  16.4. 2020 od 14.00 do 17.00 hodin,
pro děti narozené od 1.9. 2013 – 31.8. 2014

 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky.

 

 

 

Desatero pro rodiče

Informace k zápisu

Zápisový lístek

Žádost o přijetí dítěte

Žádost k předčasnému přijetí dítěte - nešestileté

Žádost o odklad

Jak můžete pomoci svým dětem