Výchovné poradenství

KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ
Práce výchovného poradce :
péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy, volba povolání.
Plán výchovného poradenství.

KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY Z OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Webové adresy, telefonní čísla orgánů správy, poraden a odborných pracovišť
UŽITEČNÉ ODKAZY Z OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

 

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 2019-2020
Plán práce vých. poradce 2019-2020