Okresní kolo dějepisné olympiády

14.01.2021 - Okresní kolo dějepisné olympiády

Dne 14. 1. 2021 se naši žáci Karel Knop, Petr Straka a Adéla Randáčková účastnili okresního kola dějepisné olympiády. Olympiáda probíhala distanční formou online testu a jejím tématem bylo: Labyrintem barokního světa. I přes všechny překážky se žáci umístili na krásných místech –
Karel Knop na 6. místě, Petr Straka na 10. místě a Adéla Randáčková na 14. místě.
Všem třem gratulujeme smiley.