K - Centrum - primární prevence


11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh

06.09.2021
1. třída07.11.2019 - K - Centrum - primární prevence

Dne 7. listopadu proběhly ve třídách 2. stupně programy z oblasti primární prevence, které zajistilo Centrum prevence drogových závislostí Litoměřice. Program byl koncipován na 3 vyučovací hodiny a tématy povídání a různých her byly: 6. třída – Vztahy v kolektivu a prevence šikany, 7. třída – Zdravý životní styl – netholismus,  kyberšikana,  8. třída – Závislost a závislostní jednání, 9. třída – Zdravý životní styl – poruchy příjmu potravy a sebepoškozování. Všem žákům se jednotlivé programy líbily a my jsme velice rádi, že může touto cestou smysluplně plnit minimální preventivní program.

Fotogalerie:

K - Centrum - primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
K - Centrum - primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
K - Centrum - primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
K - Centrum - primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
K - Centrum - primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
K - Centrum - primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
K - Centrum - primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
K - Centrum - primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
K - Centrum - primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
K - Centrum - primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
K - Centrum - primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
K - Centrum - primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12
K - Centrum - primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:13