Sbírkový den pro Světlušku

11.09.2019 - Sbírkový den pro Světlušku

Dne 11.9. se vybraní žáci zúčastnili sbírkové akce Světluška, které se účastní naše škola pravidelně. Žáci veřejnosti nabízeli dárkové předměty se symboly této sbírky. Smyslem tohoto projektu je především uvědomění si, jak je potřebné pomáhat druhým lidem, o to víc, pokud jsou handicapovaní, dále seznámit se s touto problematikou a v neposlední řadě umět komunikovat a vyjádřit svůj postoj. S výtěžkem této sbírky vás seznámíme v rubrice Klárka pomáhá.