DDM - letní tábor


18.09.2021
Klárčina naučná stezka

11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh08.07.2019 - 13.07.2019 - DDM - letní tábor

Ve dnech 8. – 13. 7. 2019 se konal letní tábor DDM pod vedením E. Kašíkové (Zikové). Letos jsme se vrátili do, nám již známého, Českého ráje, konkrétně do obce Roudný.

                Kromě plno soutěží a her v týmech jsme se vydali i na výlety – např. do Dolánek, odtud na koloběžkách do Malé skály a přes Zlatou stezku českého ráje přes obec Frýdštejn zpět do Roudného, jiný den na Hrad Frýdštejn nebo do Bartošovy pece na aktivity jako geocaching, střelba z laserových biatlonových pušek, střelba z luků, rafty na jezírku. Nechyběla ani tradiční maškarní diskotéka nebo táborák s opékáním špekáčků.

                Celý tábor bych zhodnotila jako velice povedený, ohlasy dětí byly kladné. Moc bych chtěla poděkovat vychovatelům, kteří se mnou jeli - pí. L. Froňkové, pí. I. Hrnčířové a p. O. Fleklovi, dále sponzorům – PharmDr. J. Kopečkové, pí. H. Lesákové, Mgr. M. Doležalovi, také Městu Úštěk za příspěvek na dopravu a Základní škole za příspěvek na tábor. Příští rok se budeme opět těšit.

                                                                                                                             Bc. E. Kašíková, ved. DDM

Fotogalerie:

 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:13
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:14
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:15
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:16
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:17
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:18
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:19
 DDM - letní tábor, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:20