Hry bez hranic (Op, Hd)

14.06.2019 - Hry bez hranic (Op, Hd)

Dne 14. června se žáci naší školy – celkem dvacet – zúčastnili Her bez hranic, které každým rokem pořádá liběšická škola. Žáci z  1. a 2. stupně společně sportovali v netradičních kolektivních i individuálních aktivitách / hod na plechovky, střelba z luku, udržení se na laně – rovnováha, skok do dálky v holínkách, korfabll a indiaca. Přestože bylo opravdu velké horko, všichni se snažili o co nejlepší výsledky. Tentokrát byli šikovnější ti mladší, a i proto se nám podařilo celkově se umístit na 3. místě.

                                    Mgr. Renata Opočenská, Mgr. Roman Hudec