Primární prevence


18.09.2021
Klárčina naučná stezka

11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh











24.04.2019 - 25.04.2019 - Primární prevence

Ve dnech 24. a 25. dubna byly zajištěny pro žáky od 6. do 9. třídy besedy věnované primární prevenci. Byly zajištěny ve spolupráci s Kontaktním centrem Litoměřice a byly hrazeny z rozpočtu školy. Žáci během tříhodinových bloků diskutovali na témata: Nebezpečí zvané drogy – alkohol a kouření, Zdravý životní styl – netholismus, kyberšikana, Sex a mezilidské vztahy a Svoboda a odpovědnost – práva a povinnosti v budoucnu. Všechna témata byla vybrána s ohledem na aktuálnost a přiměřenost věku, dále tak, aby byla  v souladu se školním vzdělávacím programem. Žáci při besedách byli aktivní a věřme, že přinesly ten správný výsledek.

Fotogalerie:

 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:13
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:14
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:15
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:16
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:17
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:18
 Primární prevence, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:19