Mladý záchranář (Op)

25.05.2017 - Mladý záchranář (Op)

Dne 25.5. 2017 se naše škola zúčastnila soutěže Mladý záchranář, kterou každý rok pořádá Hasičský sbor Ústeckého kraje. Soutěž se konala v Litoměřicích a naši školu reprezentovali žáci: Matouš Plaček, Marie Macková, Matěj Srba a Simona Prokopová. Během soutěže na devíti stanovištích postupně plnili různé úkoly: vědomostní test z oblasti chování člověka za mimořádných situací a požární ochrany, činnost při mimořádné události, požární ochrana, práce s mapou, orientace na mapě, rozpoznání objektů z okresu Litoměřice, práce se slepou mapou, prostředky individuální ochrany a evakuační zavazadlo, bezpečnost v silničním provozu a patologické jevy, dráha zručnosti, první pomoc a vázání uzlů. Po velkém snažení všech závodníků naše družstvo vybojovalo skvělé 3. místo a přivezli tak do školy další cenný pohár. Velmi děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy a p.uč. Votrubcové a p.uč. Opočenské za přípravu žáků na soutěž.

Fotogalerie:

Mladý záchranář (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Mladý záchranář (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Mladý záchranář (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Mladý záchranář (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Mladý záchranář (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
Mladý záchranář (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
Mladý záchranář (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
Mladý záchranář (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
Mladý záchranář (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
Mladý záchranář (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
Mladý záchranář (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
Mladý záchranář (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12
Mladý záchranář (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:13
Mladý záchranář (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:14
Mladý záchranář (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:15
Mladý záchranář (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:16