Záložka do knihy spojuje školy – mezinárodní projekt

05.12.2016 - Záložka do knihy spojuje školy – mezinárodní projekt

Naše škola se zapojila do 7. ročníku česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY: Čtu, čteš, čteme. Naše škola podporuje čtenářskou gramotnost a věnuje se této problematice v rámci školního vzdělávacího programu i v rámci volnočasových aktivit.

Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními  školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci vytvoří v rámci projektu záložky do knih, na nichž libovolnou technikou ztvární letošní projektové téma, a vymění si je s partnerskou slovenskou školou.

Naší partnerskou školou se stala Základná škola s mateřskou školou v Uhrovci, Trenčiansky samosprávny kraj. Je to škola s podobným počtem žáků jako naše. Žáci si nachystali v hodinách čtení, literární výchovy či v jiných předmětech pro své slovenské kamarády záložky. Ty jsme spolu s dalšími dárečky a reklamními předměty o našem městě zaslali na Slovensko. Veřejnost budeme i nadále informovat o průběhu tohoto projektu.

Vyhodnocení Česko-slovenský projekt - Záložka 2016

Fotogalerie:

Záložka do knihy spojuje školy – mezinárodní projekt, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Záložka do knihy spojuje školy – mezinárodní projekt, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Záložka do knihy spojuje školy – mezinárodní projekt, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Záložka do knihy spojuje školy – mezinárodní projekt, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Záložka do knihy spojuje školy – mezinárodní projekt, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
Záložka do knihy spojuje školy – mezinárodní projekt, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6