Webinář o HIV

20.10.2016 - Webinář o HIV

Dne 20. října měli žáci 8. a 9. třídy možnost se zúčastnit webináře o HIV pro školy, který byl vysílán prostřednictvím internetu a České společnosti AIDS pomoc,z.s. Žáci se tak dozvěděli důležité informace o této nemoci.  Následně budou vyplňovat dotazník, který budeme  vyhodnocovat. Získané informace žáci jistě využijí v předmětech Výchovy ke zdraví a poté i organizování akce Červená stužka, která proběhne 1.12. 2016. Celý pořad byl veden zkušeným moderátorem a účastnili se ho odborníci na tuto problematiku. Zároveň žáci mohli prostřednictvím počítačů a mobilních telefonů zadávat dotazy.