Ukliďme Česko

19.04.2016 - Ukliďme Česko

Dne 19.4. 2016 se konala celoškolní akce podporující ochranu životního prostředí. Naše škola se v letošním roce poprvé zapojila do projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko, což je dobrovolná úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Oficiální termín této akce byl 16. duben 2016, ale jelikož to byla sobota, tak jsme celou akci naplánovali na úterý 19. dubna. Po prvotní registraci do projektu si jednotlivé třídy vytyčily cíle svého úklidu, po dohodě s panem starostou jsme navrhli, kde by naše pomoc  byla nejžádanější.  Nakonec jsme tedy vyrazili do vybraných lokalit
– rybník Barvíř, prostory pod hradbami, cyklostezka, okolí dětského hřiště, víceúčelového hřiště /zde jsme natírali dřevěné bednění a zametali hrací povrch/, první a druhá pláž u jezera Chmelař, Habřinská stráň a další. Účelem úklidu bylo i sesbíraný odpad roztřídit, a tak žáci tvořili hromádky s přírodním odpadem, papírem, plastem či směsným odpadem. Při tomto velkém úklidu ještě někteří žáci pomohli s prací na školním pozemku, či při vyznačování tras na betonovém hřišti, sloužící k měření času či délky.

Věříme, že jsme opět byli pro přírodu užiteční a že všichni přítomní se budou ke svému okolí v budoucnu chovat šetrně!

                                                 Mgr. Renata Opočenská

Fotogalerie:

Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:13
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:14
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:15
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:16
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:17
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:18
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:19
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:20
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:21
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:22
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:23
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:24
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:25
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:26
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:27
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:28
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:29
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:30
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:31
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:32
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:33
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:34
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:35
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:36
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:37
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:38
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:39
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:40
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:41
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:42
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:43
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:44
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:45
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:46
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:47
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:48
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:49
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:50
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:51
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:52
Ukliďme Česko, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:53