3. třída u hasičů (Jn)

21.09.2015 - 3. třída u hasičů (Jn)

V pondělí 21. 9. jsme byli společně s dětmi navštívit místní hasičskou zbrojnici. Tato návštěva pro nás byla velmi přínosná a účelem této návštěvy bylo poznat nejenom hasičskou techniku, jako jsou nákladní hasičská auta, hasičské vodní dělo, člun, speciální vaky na zvedání havarovaných aut apod., ale také jsme si s dětmi přišli poslechnout, jaká rizika nás mohou potkat na silnicích, ale i mimo ně. Hasiči z místní hasičské zbrojnice nám také ukázali, jak se můžeme vzájemně ošetřit při úrazu, kam můžeme telefonovat, když narazíme na problém apod. Na závěr naší návštěvy si všechny děti měly možnost prohlédnout hasičská auta i uvnitř a vyzkoušet si posedět v těchto „obřích strojích“. Tímto bychom chtěli hasičům poděkovat za jejich vstřícnost a trpělivost s dětmi a popřát co nejméně starostí při své práci.

                                                                                                          Za 3. třídu I. Jandová

Fotogalerie:

3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12
3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:13
3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:14
3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:15
3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:16
3. třída u hasičů (Jn), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:17