Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci

17.04.2015 - Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci

 

Dne 17. dubna byl pro žáky naší školy připraven celoškolní projekt rozvíjející znalosti žáků v oblasti Člověk a jeho zdraví, který zabezpečila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem. Několikahodinový projekt začal u DDM při ZŠ. Na žáky čekali vyškolení studenti s praktickými ukázkami zásad první pomoci. Samozřejmostí bylo, že vše přizpůsobili věku žáků. I ti nejmenší se naučili vše potřebné od zavolání záchranné služby, podání rychlé a nezbytné první pomoci až po velmi důležitou resuscitaci. Nechyběly ani ukázky zástavy krvácení pomoci tlakových i improvizovaných obvazů a první pomoci při zlomeninách. Jelikož naše škola se pravidelně a velmi úspěšně prezentuje v soutěži Mladý záchranář a Dopravní soutěž mladých cyklistů bylo pro naše žáky důležité to, že studenti poskytovali nejnovější informace o způsobu podání rychlé první pomoci. V závěru akce nechybělo školení pro pedagogy, kteří tyto získané znalosti mohou zúročit nejen při práci ve škole, ale i při mimoškolní činnosti.

Celou akci hodnotíme jako velmi zdařilou a pro všechny zúčastněné přínosnou. Vždyť právě umět pomoci druhým v pravou chvíli je pro nás důležité a naše škola ve svých učebních plánech na to pamatuje a žáky k této dovednosti vede.

Na závěr bych ráda poděkovala studentům Vyšší odborné školy zdravotnické za perfektně odvedenou práci a profesionální přístup  k nám všem.   

                  Mgr. Renata Opočenská, ředitelka školy

Fotogalerie:

Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:13
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:14
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:15
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:16
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:17
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:18
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:19
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:20
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:21
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:22
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:23
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:24
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:25
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:26
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:27
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:28
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:29
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:30
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:31
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:32
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:33
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:34
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:35
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:36
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:37
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:38
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:39
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:40
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:41
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:42
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:43
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:44
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:45
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:46
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:47
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:48
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:49
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:50
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:51
Žáci ZŠ Aloise Klára Úštěk se učili první pomoci, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:52