Červená stužka – i my pomáháme (Op)

02.12.2013 - Červená stužka – i my pomáháme (Op)


1. prosinec je vyhlášen jako Mezinárodní den boje proti AIDS. Na naší škole se stalo již tradicí se k této akci připojit. V rámci prevence jsme opět zařadili tuto problematiku do 9. třídy. Žáci byli poučeni o rizikovém chování v sexuální oblasti, povídali si na téma pohlavní nemoci a také o nebezpečí této zákeřné nemoci. 2. prosince pak uskutečnili sbírku nazvanou Červená stužka, kdy nabízeli veřejnosti symbol této akce za symbolických 20,- Kč. Podařilo se nám vybrat 1 808,- Kč, které dále putovaly do Domu světla v Praze. Poslední částí prevence je příprava besed pro žáky z nižších ročníků, které si připraví sami žáci 9. třídy.     

Fotogalerie:

Červená stužka – i my pomáháme  (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Červená stužka – i my pomáháme  (Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2