Olympiáda z českého jazyka (Op)

30.01.2012 - Olympiáda z českého jazyka (Op)

V lednu bylo vyhodnoceno školní kolo olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnilo celkem 13 žáků 8. a 9. třídy. Součástí olympiády byla gramatická část a část slohová. Nejlépe si se zadáním poradili tito žáci: 

1.místo  Dominika Šulíková  a Karolína Hájková

3.místo  Klára Matičková  a Petra Škrbelová

5.místo Jiří Hotový 

Úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme Dominice a Káje hodně štěstí v okresním kole, které se koná 21. března v Litoměřicích.