Průkaz cyklisty (Hč)

06.06.2011 - Průkaz cyklisty (Hč)

 

Ve dnech 6.a 7.6. žáci 4. tříd absolvovali závěrečné přezkoušení z dopravní výchovy. To se konalo na dopravním hřišti v Litoměřicích. Děti musely zvládnou test s 20 otázkami a jízdu na kole v silničním provozu. Úspěšní získali nakonec průkaz cyklisty.