Podzimní poznávání rostlin (Pz)

08.10.2009 - Podzimní poznávání rostlin (Pz)

Oblastní muzeum Litoměřice vyhlásilo další kolo tradiční soutěže Podzimní poznávání rostlin na 8.10. 2009 s místem konání na ZŠ B.Němcové v Litoměřicích. Soutěže se účastnilo 21 žáků ZŠ Úštěk, z 6. ročníku 6 žáků, ze 7. roč. 4 žáci, z 8. roč. 7 žáků a z 9. roč. 3 žáci. Nejlepšího bodového zisku dosáhli žáci 6.a 8. ročníku. Všichni žáci byli za účast odměněni pěkným diplomem.