Nový školní rok nastal (Me)

01.09.2009 - Nový školní rok nastal (Me)

1.září se opět otevřely dveře základní školy dokořán pro všechny naše děti. Jen někteří noví žáci postávali před školou trochu rozpačitě a očekávali, co jim příští okamžiky přinesou. Za doprovodu svých rodičů a s typickými kornouty vstoupili do slavnostně vyzdobené třídy, kde je již očekávala třídní učitelka.  24 prvňáčků přišla přivítat paní ředitelka spolu s místostarostkou p. Trnkovou  a zástupkyní SPOZu p. Adámkovou.      V tomto školním roce je ve škole 11 tříd se 188 žáky, jsou otevřena 2 oddělení školní družiny. O výuku a provoz  školy se stará 28 pracovníků, z toho 20 pedagogických.      Pro výuku je škola velmi dobře materiálně a technicky zajištěna. Využívá se 40 počítačů, kopírky, TV s videem a DVD, CD přehrávače, interaktivní tabule a mnoho výukových programů.Na žáky opět čeká mnoho zajímavých akcí jako např.: plavecký a lyžařský výcvik, dopravní soutěž mladých cyklistů, atletické závody, mnoho dalších sportovních a znalostních soutěží a olympiád, různé zajímavé projekty, kulturní akce, exkurze, výlety a ozdravné pobyty. Pokračovat ve své činnosti bude i nadále školní pěvecký sbor ZVONEK a vydávání školního časopisu FILIP. Pro mimoškolní vyžití je tu připraven dům dětí a mládeže, který dětem nabízí cca 12 rozmanitých zájmových útvarů a různé zajímavé mimoškolní akce.        Doufám, že se nám tento školní rok opět vydaří a že na jeho konci se budeme moci rozloučit s dobře připravenými deváťáky pro studium na středních školách.Studijní úspěchy absolventů, spokojenost zaměstnanců, dobré pracovní zázemí a materiální vybavení je především výsledkem dobré spolupráce školy se zřizovatelem, městem Úštěk. Pevně věřím, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat.
PaedDr. Milena Melcherová
ředitelka školy

Fotogalerie:

Nový školní rok nastal (Me), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Nový školní rok nastal (Me), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Nový školní rok nastal (Me), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Nový školní rok nastal (Me), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Nový školní rok nastal (Me), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
Nový školní rok nastal (Me), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6