Po historických stopách (Ja)

09.06.2010 - Po historických stopách (Ja)

Po historických stopách

Dne 9. června žáci 8. ročníku navštívili Litoměřice. Zde procházeli město a sledovali historické stopy – stopy baroka. Při cestě na Dómské náměstí se žáci zastavili u domu na Vikárce, kde žil K.H. Mácha. Exkurze byla zakončena procházkou litoměřickým podzemím.