Šebrliáda

13.06.2008 - Šebrliáda

   13.6. V úštěcké škole se sportovalo!  Každým rokem se koná na ZŠ Úštěk projektový den nazvaný Šebrliáda.Jedná se o desetiboj, kde žáci soutěží nejen ve sportovních disciplínách. Čtyřčlenná družstva sestavená ze žáků od 5. do 9. třídy soutěžili ve šplhu, hodu šipkami na terč, přeskoku přes švihadlo a zdolávání vodní překážky po laně.Tyto sportovní disciplíny byly doplněny o praktické úkoly ze zdravovědy, poznávání rostlin, práce s mapou, Morseovy abecedy a na závěr museli žáci vyplnit vědomostní test. Všichni se na tuto akci vždy těšíme, což se odrazilo i na celkové atmosféře. Vyhodnocení probíhá tradičně na závěr školního roku u příležitosti slavnostního vyhodnocení nejlepších žáků naší školy v místním kině.

Mgr. Renata Opočenská

 

Fotogalerie:

Šebrliáda, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Šebrliáda, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Šebrliáda, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Šebrliáda, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Šebrliáda, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
Šebrliáda, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
Šebrliáda, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
Šebrliáda, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
Šebrliáda, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
Šebrliáda, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
Šebrliáda, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
Šebrliáda, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12