Český den proti rakovině

16.05.2007 - Český den proti rakovině

Ve středu 16.5.2007 se vydala naše Žlutá parta nejen po škole, institucích, ale vyšla i do ulic prodávat kytičky „proti rakovině“. Překvapila nás velká ochota žáků a lidí, kteří chtěli pomoci. Žáci ve třídách nás se zájmem poslouchali, když jsme jim předčítali o zdravé výživě a prevenci. Za dopoledne se prodalo všech 200 kytiček. Získané peníze byly zaslány na sbírkový účet. Ukázalo se, že si stále dokážeme pomáhat. Tato akce Ligy proti rakovině měla svůj význam.

(zapsala  Žlutá parta)

 V partě žlutých byly žákyně naší školy – N. Horáčková, G. Haincová,  Z. Kučerová,  M. Nagyová a M. Sazečková. S organizací celé akce pomáhala Mudr. Greyerová. Všem dík!

 

Fotogalerie:

Český den proti rakovině   , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Český den proti rakovině   , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2