Den dětí

01.06.2007 - Den dětí

1. června na Den dětí uspořádali učitelé pro žáky 5. až 9.třídy sportovní dopoledne v areálu jezera Chmelař. Na pláži byly pro všechny připraveny jednoduché i náročnější sportovní úkoly. Například: skok do dálky z místa /nejdelším výkonem se může pyšnit Marek Petrus, žák 8.třídy, který skočil téměř 2 m 30 cm/, hod na cíl, chytání rybiček na udici v časovém limitu 2 minut, vrh koulí, turnaj ve vybíjené, skok přes švihadlo /ztížené tím, že skákající musel držet pohárek naplněný vodou, měřil se pak objem vody zbylý po skocích/. Děti se do soutěží zapojovaly, někteří pomáhali s jejich organizací. Celé dopoledne se vydařilo a i počasí nám vyšlo vstříc.

 

Fotogalerie:

Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:13
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:14
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:15
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:16
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:17
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:18
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:19
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:20
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:21
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:22
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:23
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:24
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:25
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:26
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:27
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:28
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:29
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:30
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:31
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:32
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:33
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:34
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:35
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:36
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:37
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:38
Den dětí  , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:39