Pořad o píšťalových varhanách

24.04.2006 - Pořad o píšťalových varhanách

24.4.2006 se žáci I. i II. stupně zúčastnili hudební akce opíšťalových varhanách. Měli tak možnost si poslechnout pravé barokní varhany v podání profesionálního varhaníka M. Kubáta. Dozvěděli se zajímavé informace o historii tohoto nástroje a na závěr mohli na vlastní oči posoudit, jak je či není obtížné na varhany hrát.