Den dětí

02.06.2006 - Den dětí

Den dětí

2. června učitelé připravili pro žáky 5. - 9. tříd v rámci Dne dětí sportovní dopoledne v areálu jezera Chmelař.  Počasí nám přálo, a tak se všichni věnovali různým soutěžím: vybíjená, volejbal, skok z místa, přírodovědný test a přeskok přes švihadlo. Nechybělo ani opékání vuřtů. Na závěr byli všichni odměněni a nejlepší soutěžící obdrželi navíc sladkou čokoládu.

Fotogalerie:

Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:13
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:14
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:15
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:16
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:17
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:18
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:19
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:20
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:21
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:22
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:23
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:24
Den dětí , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:25