O kolektivu

Funkce ve škole

ředitel školy - Mgr. Renata Opočenská
zástupce ředitele školy - Mgr.  Pavla Vondráková
výchovný poradce - Mgr. Petra Votrubcová
metodik prevence - Mgr. Dobromila Jarošová
 

Pedagogičtí pracovníci

Třídnictví

1.a  třída - Mgr.  Hana Hotová
1.b  třída - Mgr. Bc. Iveta Jandová
2. třída - Mgr. Lada Horáčková
   3. třída - Mgr.  Miluška Horychová
4. třída - Mgr. Radka Helclová
5. třída - Mgr. Dobromila Jarošová
6. třída - Mgr.  Roman Hudec 
7. třída Martin Kostelný
8. třída - Mgr. Michaela Gavurniková
9. třída - Mgr. Petra Votrubcová
 

Bez třídnictví

  - Ing. Petr Jelínek
  - Mgr. Andrea Elísek
     
 

Školní družina

vychovatelka - Iveta Hrnčířová
vychovatelka - Lenka Froňková

 

Dům dětí a mládeže

Vedoucí DDM - Bc. Eliška Ziková  

Provozní pracovníci

vedoucí ŠJ - Luďka Matoušková
školník - Josef Froněk
uklizečky - M. Kovaříková, J. Bočková, Š. Halašková
účetnictví - Blanka Peterková