O kolektivu

Funkce ve škole

ředitel školy - Mgr. Renata Opočenská
zástupce ředitele školy - Mgr. Alma Ziková
výchovný poradce - Mgr. Dobromila Jarošová
metodik prevence - Mgr. Pavla Vondráková
 

Pedagogičtí pracovníci

Třídnictví

1.a  třída - Mgr. Lada Horáčková
1.b  třída - Mgr. Bc. Iveta Jandová
2. třída - Mgr. Miluška Horychová
   3. třída - Mgr. Radka Helclová
4. třída - Mgr. Hana Hotová
5. třída - Mgr. Pavla Vondráková
6. třída - Martin Kostelný
7. třída Mgr. Michaela Gavurniková
8. třída - Mgr. Petra Votrubcová
9. třída - Mgr. Dobromila Jarošová
 

Bez třídnictví

  - Bc. Mgr. Roman Hudec
  - Mgr. Andrea Elísek
     
 

Školní družina

vychovatelka - Iveta Hrnčířová
vychovatelka - Lenka Froňková

 

Dům dětí a mládeže

Vedoucí DDM - Bc. Eliška Ziková  

Provozní pracovníci

vedoucí ŠJ - Luďka Matoušková
školník - Josef Froněk
uklizečky - M. Kovaříková, J. Bočková, B. Laubeová
účetnictví - Blanka Peterková