Úvod

Od 19.1. do 25.1. 2020 se žáci 7. třídy zúčastní LVVZ v Peci pod Sněžkou.
Odjezd autobusem od školy ve 13.00 hodin,
návrat ke škole ve 13.00 hodin.

Dne 28.1. proběhne ve škole hudební pořad
pro žáky od 4. do 9. třídy nazvaný Elektronické nástroje v současné hudbě.
Program proběhne v tělocvičně od 8.55 hodin / cca 3 vyučovací hodiny/.
Cena za žáka činí 45,- Kč.

Dne 30.1.  bude předán žákům výpis z vysvědčení za 1. pololetí,
to bude předáno poslední vyučovací hodinu.

Dne 31.1. mají žáci pololetní prázdniny,
pedagogové se v tento den zúčastní školení
v rámci DVPP – téma Formativní hodnocení.

Dne 31.1. 2020 o pololetní prázdniny nabízíme provoz školní družiny,
a to od 8.00 hodin do 12.00 hodin.
Prosíme o potvrzení přítomnosti dítěte ve školní družině paní vychovatelce
.

Dne 6.2. je zajištěn pro žáky 1., 2.a a 2.b třídy
preventivní program Etické dílny – téma Buďme kamarádi.
Program je dvouhodinový.
Cena za žáka je 80,- Kč za žáka, polovinu nákladů hradí škola.

Dne 7.2. žáci 4. třídy opět navštíví Dopravní hřiště v Litoměřicích,
kde proběhne teoretická příprava žáků  v rámci dopravní výchovy,
která je součástí ŠVP.
Dopravu hradí škola.

V době od 24.2. do 28.2. 2020
mají žáci v okrese Litoměřice
Jarní prázdniny.Nejnovější aktivity


06.01.2020
Tříkrálová sbírka

22.12.2019
Zvonek na Vánoční mši J.J. Ryby (Op)

21.12.2019
Zvonek na Vánočním jarmarku (Op)