Úvod

!!!!! Upozornění pro žáky a rodiče !!!!

 

Vzhledem k plánované opravě střechy bude od 22. května 2018
uzavřen vedlejší vchod pro žáky a zaměstnance školy.
Do školy budou žáci vcházet (i vycházet)
pouze zadním vchodem z ulice PLA.

Od 17. června do 20. června se uskuteční stmelovací pobyt žáků 7. třídy
a to v Tornově Mlýně – Starý Týn.
Doprava vlastní.

Od 18. června do 22. června proběhne
v Dolním Maxově u Josefova Dolu ozdravný pobyt žáků 2. a 4. třídy.
Odjezd autobusem od školy v 8.30 hodin, návrat v 15.00 hodin.

Od 18. června do 20. června se uskuteční školní výlet žáků 8. třídy v Lomnici nad Popelkou.
Sraz v 8.15 na nádraží v Úštěku, návrat na nádraží do 17.00 hodin.

Od 19. června do 22. června proběhne ozdravný pobyt žáků 3. a 5. třídy
–camp Borný ve Starých Splavech.
Doprava vlastní.

Od 20. června do 22. června se uskuteční školní výlet žáků 9. třídy  
v campu Borný ve Starých Splavech.
Odjezd autem od školy v 9.00 hodin, návrat ke škole kolem 12. hodiny.

Dne 23. června vystoupí vybraní žáci s pěveckým sborem
od 19.30 hodin na nádvoří Hradu v Úštěku.
Zazpívají společně s hudebním doprovodem a
sólisty z Národního divadla
Carminu Buranu.

Výuka v posledním týdnu probíhá následovně!!!

25.6. – 27.6. do 11.40 hodin

28.6. do 10.00 hodin, slavnostní ukončení školního roku v kině

29.6. je vyhlášeno ředitelské volno

Dne 25. června se koná další ročník školního desetiboje Šebrliáda.
Sraz u školy v 8.00 hodin, konec akce ve 12.00 hodin.
Akce je určena pro žáky od 5. do 9. třídy.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zveme Vás dne 26. června od 15.00 hodin na první třídní schůzku,
která proběhne v budově školy
.
Více...

Seznam pomůcek pro 1. třídu
Více...

Ředitelka Základní školy Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace, 
vyhlašuje

ř e d i t e l s k é   v o l n o 
v pátek 29. června 2018.
Více...

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Více...Nejnovější aktivity


18.06.2018
Mírový běh ( Peace run )

15.06.2018
Příběhy našich sousedů – Post Bellum

15.06.2018
Hry bez hranic (Vd)