Úvod

!!!!! Upozornění pro žáky a rodiče !!!!

 

Vzhledem k plánované opravě střechy bude od 22. května 2018
uzavřen vedlejší vchod pro žáky a zaměstnance školy.
Do školy budou žáci vcházet (i vycházet)
pouze zadním vchodem z ulice PLA.

Výuka v posledním týdnu probíhá následovně!!!

25.6. – 27.6. do 11.40 hodin

28.6. do 10.00 hodin, slavnostní ukončení školního roku v kině

29.6. je vyhlášeno ředitelské volno

Dne 25. června se koná další ročník školního desetiboje Šebrliáda.
Sraz u školy v 8.00 hodin, konec akce ve 12.00 hodin.
Akce je určena pro žáky od 5. do 9. třídy.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zveme Vás dne 26. června od 15.00 hodin na první třídní schůzku,
která proběhne v budově školy
.
Více...

Seznam pomůcek pro 1. třídu
Více...

Ředitelka Základní školy Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace, 
vyhlašuje

ř e d i t e l s k é   v o l n o 
v pátek 29. června 2018.
Více...

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Více...Nejnovější aktivity


25.06.2018
Čtrnáctý ročník Šebrliády

23.06.2018
Náš Zvonek na hudebním festivalu (Op)

21.06.2018
Výlet 1.a