Úvod

Ředitelka školy vyhlašuje zápis v době od 11. do 12. dubna 2018,
od 14.00 hodin do 17.00 hodin.

Místo zápisu:

Zápis se koná ve školní budově v přízemí 1. stupně – v 1. třídách

Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem. Více….

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste řádně odhlašovali svým dětem obědy.
V případě nemoci nemají žáci nárok na dotované obědy
a my bychom jim museli  částku za neodhlášený oběd dopočítat do plné kalkulace
a to následovně:

1. stupeň – z 23,- Kč na 47,- Kč

2. stupeň – z 25,- Kč na 49,- Kč.

Obědy je nutné odhlašovat v den nepřítomnosti,
nejdéle do 8.00 hodin – telefonicky do jídelny či ředitelny školy.
Děkujeme za pochopení.
 Vedení školy a vedení školní jídelny

Dne 24. března se koná na Klárce Den otevřených dveří,
a to od 9.00 hodin do 14.00 hodin.
Akce je určena pro žáky, rodiče a širokou veřejnost.
Zveme Vás na velikonoční výstavu a ruční dílničku,
kde si budete moci nazdobit perníčky a vytvořit zapichovátko.

Dne 28. března proběhne během dopoledne
školní kolo recitační soutěže Jarní recitováníčko,
která se koná každým rokem. Zúčastnit se mohou žáci celé školy.

 

Dne 15.4. 2018 organizuje DDM při Základní škole A. Klára Úštěk
výlet do Starých Hradů na čarodějnou pohádkovou prohlídku s draky, skřítky, čarodějnicemi.
Výlet je určen jak pro žáky, tak pro jejich rodiče či další zájemce.
Více...

 

 

 

 

 Nejnovější aktivity


02.03.2018
Turnaj ve vybíjené (Vd, Ht)

08.02.2018
Beseda na téma AIDS, HIV

31.01.2018
První vysvědčení