Úvod

Vážení rodiče,

dle nařízení Vlády ČR přecházejí základní školy ( včetně 1. stupně ) na distanční formu vyučování.

Všichni zákonní zástupci i žáci byli na třídních schůzkách, dále prostřednictvím školního řádu na webových stránkách seznámeni s povinností účastnit se této formy vzdělávání.

Distanční výuka bude realizována dle nových rozvrhů pro jednotlivé třídy, které najdete níže. Všechny důležité informace – organizace, připojení , omlouvání žáků aj.řešte, prosím, s třídními učiteli prostřednictví  platfomy Teams, případně jinak – dle domluvy. Třídní učitelé vám budou určitě nápomocni.

1.A+1.B
2.třída
3.třída
4.třída
5.třída
6.třída
7.třída
8.třída
9.třída

V době poskytování distanční výuky dle Metodického doporučení pro distanční vzdělávání tímto způsobem bude žákům umožněno vydávání dotovaných obědů – podle svých aktuálních podmínek / v jídelně osobně nebo do jídlonosičů – boční vchod do školní jídelny mimo budovu školy!/

Všem žákům – strávníkům budou obědy odhlášeny a žádáme, aby ti rodiče, kteří mají o obědy zájem, své děti na obědy přihlásili – Věřte, že je to lepší způsob, než aby rodiče obědy odhlašovali. Tento způsob se nám neosvědčil.

Obědy budeme vydávat následovně:

  1. stupeň od 12.00 do 12.40 hodin
  2. stupeň od 12.45 do 13.15 hodin

Touto cestou bych vás poprosila o spolupráci se školou, třídním učitelem, řešte věci zdravým rozumem. Věřme, že všechna tato opatření a hlavně jejich důsledky umožní dětem,  co nejrychleji zasednou do školních lavic. MŠMT hovoří o tom, že by to mělo být 2.11. 2020.

Jedná se celkem tedy  o 10 dnů, kdy děti nebudou ve škole. Pevně věřím, že se nebude opakovat situace z jara 2020.

Přeji všem dětem, rodičům, prarodičům, učitelům a zaměstnancům školy pevné zdraví.

                                                Mgr. Renata Opočenská, ředitelka školy

Z důvodu uzavření škol nabízíme stále ještě možnost přihlásit své děti na zájmové kroužky - běžně do konce října - formou poslání přihlášky na mail školy zs.ustek@wo.cz, ofocením přihlášky na mail DDM dd.ustek@seznam.cz nebo vhozením do schránky na budově školy.

Kroužky by měly pracovat od 2.11. 2020. Nabídka kroužků je uvedena na stránkách školy - sekce DDM. 

V této době jsou již plné tyto kroužky: oba kroužky keramiky, oba kroužky vaření, atletika pro děti

Kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku  Ministerstvo zdravotnictví vydalo Mimořádné opatření, který zakazuje všem osobám s účinností ode dne 10.9. 2020 do odvolání pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ( nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Ve škole a školní družině toto platí ve společných prostorách - chodby, toalety, dále ve školní jídelně.

 

Sledujte webové stránky školy, kde najdete aktuální informace, případně komunikujte

s třídními učiteli. Děkujeme 

                                                                                                                  vedení školy

Mimořádné opatření...Nejnovější aktivity


07.10.2020
Marstafit- chemická praktika (Gv)

06.10.2020
Zvířata kolem nás

30.09.2020
ŠD - Papoušci ve školní družině