Úvod

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Více...

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste řádně odhlašovali svým dětem obědy.
V případě nemoci nemají žáci nárok na dotované obědy
a my bychom jim museli  částku za neodhlášený oběd dopočítat do plné kalkulace
a to následovně:

1. stupeň – z 23,- Kč na 47,- Kč

2. stupeň – z 25,- Kč na 49,- Kč.

Obědy je nutné odhlašovat v den nepřítomnosti,
nejdéle do 8.00 hodin – telefonicky do jídelny či ředitelny školy.
Děkujeme za pochopení.
 Vedení školy a vedení školní jídelny

Dne 25. dubna proběhne slavnostní
pasování prvňáčků na Čtenáře 2018.
Pasování proběhne během 2. a 3. vyučovací hodiny.

Dne 27.4. je pro žáky 7. a 8. třídy zajištěn vzdělávací program od Linky bezpečí.
Celý program probíhá zážitkovou formou
a bude se věnovat problematice dospívání, kamarádství, důvěry a také službám Linky důvěry.
Akce je pro žáky zdarma.

Dne 30. dubna 2018 se uskuteční Čarodějnický den na Klárce.
První vyučovací hodinu proběhne výuka inspirovaná čarodějnicemi,
následovat bude vyhodnocování masek a průvod městem. 
Průvod začíná v 10.00 hodin u školy,
mohou se připojit i zájemci z řad rodičů s malými dětmi.
Akce bude ukončena do 12.00 hodin.

Dne 3.5. 2018 se žáci 7. a 8. třídy zúčastní exkurze do Litoměřic
– konkrétně navštíví dolní nádraží,
kde bude přistaven Legiovlak s expozicí zbraní, dokumentů a dalších zajímavých ukázek
na téma 1. světová válka.
V případě volného času ještě navštíví Oblastní muzeum Litoměřice.
Odjezd vlakem v 9.11 hodin, návrat do ve 14.43 na nádraží v Úštěku,
kde exkurze končí.

Ředitelka Základní školy Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace  podle zákona 561/2004 Sb. o základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje

  ř e d i t e l s k é   v o l n o

v pondělí 7. května 2018

   Škola, školní družina a školní jídelna   n e b u d o u   v  provozu.

        Ředitelské volno je vyhlášeno z důvodu školení pedagogických pracovníků.
Mgr. Renata Opočenská

 

Dne 22. května je zajištěna pro žáky 4. třídy preventivní beseda na téma Kamarádi ON LINE,
pro žáky 5 a 6. třídy beseda na téma Závislosti ON LINE.
Tato témata jsme vybrali proto, že naše děti se často potýkají s různými formami kiberšikany
a chceme, aby věděli, jak se mají bránit a čelit případným slovním útokům.

Cena: 4. třída – 30,- Kč, 5. a 6. třída – 40,- Kč.
Besedy jsou dvouhodinové a proběhnou během dopoledního vyučování

MÁJOVÝ TURNAJ VE VOLEJBALE NA KLÁRCE:  
22. května 2018
Více.....Nejnovější aktivity


20.04.2018
Den Země - Ukliďme Česko

18.04.2018
Aprílové focení (Op)

18.04.2018
Jsme kamarádi