Úvod

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Více...

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste řádně odhlašovali svým dětem obědy.
V případě nemoci nemají žáci nárok na dotované obědy
a my bychom jim museli  částku za neodhlášený oběd dopočítat do plné kalkulace
a to následovně:

1. stupeň – z 23,- Kč na 47,- Kč

2. stupeň – z 25,- Kč na 49,- Kč.

Obědy je nutné odhlašovat v den nepřítomnosti,
nejdéle do 8.00 hodin – telefonicky do jídelny či ředitelny školy.
Děkujeme za pochopení.
 Vedení školy a vedení školní jídelny

Dne 24. dubna se konají třídní schůzky,
1. stupeň od 16.00 hodin, 2. stupeň od 16.30 hodin.

Dne 25. dubna proběhne slavnostní
pasování prvňáčků na Čtenáře 2018.
Pasování proběhne během 2. a 3. vyučovací hodiny.

Dne 27.4. je pro žáky 7. a 8. třídy zajištěn vzdělávací program od Linky bezpečí.
Celý program probíhá zážitkovou formou
a bude se věnovat problematice dospívání, kamarádství, důvěry a také službám Linky důvěry.
Akce je pro žáky zdarma.

Dne 30. dubna 2018 se uskuteční Čarodějnický den na Klárce.
První vyučovací hodinu proběhne výuka inspirovaná čarodějnicemi,
následovat bude vyhodnocování masek a průvod městem. 
Průvod začíná v 10.00 hodin u školy,
mohou se připojit i zájemci z řad rodičů s malými dětmi.
Akce bude ukončena do 12.00 hodin.

Dne 3.5. 2018 se žáci 7. a 8. třídy zúčastní exkurze do Litoměřic
– konkrétně navštíví dolní nádraží,
kde bude přistaven Legiovlak s expozicí zbraní, dokumentů a dalších zajímavých ukázek
na téma 1. světová válka.
V případě volného času ještě navštíví Oblastní muzeum Litoměřice.
Odjezd vlakem v 9.11 hodin, návrat do ve 14.43 na nádraží v Úštěku,
kde exkurze končí.

Ředitelka Základní školy Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace  podle zákona 561/2004 Sb. o základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ( školský zákon) vyhlašuje

  ř e d i t e l s k é   v o l n o

v pondělí 7. května 2018

   Škola, školní družina a školní jídelna   n e b u d o u   v  provozu.

        Ředitelské volno je vyhlášeno z důvodu školení pedagogických pracovníků.
Mgr. Renata Opočenská

 

Dne 22. května je zajištěna pro žáky 4. třídy preventivní beseda na téma Kamarádi ON LINE,
pro žáky 5 a 6. třídy beseda na téma Závislosti ON LINE.
Tato témata jsme vybrali proto, že naše děti se často potýkají s různými formami kiberšikany
a chceme, aby věděli, jak se mají bránit a čelit případným slovním útokům.

Cena: 4. třída – 30,- Kč, 5. a 6. třída – 40,- Kč.
Besedy jsou dvouhodinové a proběhnou během dopoledního vyučování

MÁJOVÝ TURNAJ VE VOLEJBALE NA KLÁRCE:  
22. května 2018
Více.....Nejnovější aktivity


20.04.2018
Den Země - ukliďme Česko

18.04.2018
Aprílové focení (Op)

17.04.2018
Okresní finále ve vybíjené (Ht)