Úvod

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se nemohou koledníci z naší školy zapojit do Tříkrálové sbírky, která je pro nás srdcovou záležitostí. Sbírka proběhne prozatím online formou.

Pokud budete chtít přispět, stačí zadat odkaz trikralovasbirka.cz a přes směrovací číslo Úštěka či jiné obce můžete zaslat vámi zvolenou částku. Funguje to, už jsem sama zkoušela.

Věřím, že jsou najdou tací, kteří mají chuť pomáhat :)

Mějte krásné a zdravé dny.                                      Mgr. Renata Opočenská

                                                                     

Provoz školy od 27.12. 2020 do 22.1. 2021

se řídí usnesením Vlády ČR, které omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání. 

Osobní přítomnost je dovolena žákům 1. a 2. ročníků základních škol - ostatní žáci se povinně vzdělávají distančním způsobem ( dle upravených rozvrhů - na webových stránkách, případně u třídních učitelů ).

ROZVRHY

3.tř.

4.tř.

5.tř.

6.tř.

7.tř.

8.tř.

9.tř.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole - vždy pouze jeden žák a jeden učitel, o organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

Žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách školy, školní jídelny a školní družiny nosit roušky.

Školní družina pro žáky 1. a 2. ročníků je umožněna. Od ledna mají žáci ranní družinu ve škole !!!

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

Školní jídelna je v provozu - pro žáky 1. a 2. ročníků přímo ve školní jídelně. Ostatní žáci, kteří mají nárok na dotovaný oběd, si mohou obědy odnášet bočním vchodem pro školní jídelnu. Pro všechny žáky na distanční výuce budou obědy odhlášeny, zájemci si obědy musí přihlásit obvyklým způsobem.Nejnovější aktivity


16.12.2020
Vánoční přáníčka

11.12.2020
Jsme kamarádi

08.12.2020
Čtenářská gramotnost (Pa, Hč)