Úvod

Blahopřejeme výherci!!!

Ve výtvarné soutěži vyhlášené Eurocentrem Ústí nad Labem, která proběhla online, se na 1. místě ve své kategorii umístila žákyně 9. třídy

Veronika Piskačová.

Soutěž nesla název Cestujeme vlakem po Evropě. Jsme velice rádi, že se žáci do soutěže zapojili a že Veronika svým výtvorem porotu přesvědčila a ta ji ocenila.

Je hezké, že se ještě najdou tací žáci, kteří se nadchnou pro výtvarnou činnost a že učitelé k těmto aktivitám své žáky i nadále vedou.             vedení školy

                                                                                             

Zveřejňujeme termín zápisu do 1. třídy, který bude probíhat ve dnech

      14.4. - 15.4. 2021.

      Více...

Zápis bude probíhat dle aktuální epidemiologické situace a dle pokynů MŠMT.
Je možné, že stejně jako v loňském roce bude osobní přítomnost dítěte vyloučena.

Sledujte prosím pozorně naše webové stránky - odkaz Přijímání žáků,
kde jsou všechny potřebné informace včetně žádostí, zápisového lístku aj. 

Provoz školy od 12.4. 2021

Od tohoto data bude výuka probíhat na 1. stupni rotačně.

S ohledem na organizaci dopoledního  vzdělávání, provozu školní jídelny a školní družiny ( pro všechny zapsané žáky) se budou třídy střídat následovně:

 

lichý týden - od 12.4. 2021 1.a, 1.b, 3., 5. třída prezenčně, další týden distančně

 

sudý týden - od 19.4. 2021 2., 4. třída prezenčně, další týden distančně

 

Testováni žáků bude probíhat dvakrát týdně  (pondělí, čtvrtek nebo při prvním nástupu do školy po žákově nepřítomnosti), pokud možno samoodběrem za dohledu pedagoga.

Více...

Více...

Rozvrhy pro distanční výuku jsou zveřejněny na stránkách školy, pro prezenční výuku dostanou žáci rozvrh v aplikaci Teams. 

Provoz školní družiny - rannní od 6.30 v budově školy, odpolední oddělení v DDM - vždy pro žáky, kteří se v daném týdnu účastní prezenční výuky!

Provoz školní jídelny - při prezenční výuce mají přihlášení žáci ke školnímu stravování oběd zajištěn, v případě nepřítomnosti žáka je nutné obědy odhlásit. Při distanční výuce mají žáci na oběd právo - výdej pouze do kastrůlků, v tomto případě je nutné obědy nahlásit vedoucí školní jídelny - 607 042 690. Pokud tak neučiní, mají v tento týden obědy automaticky odhlášené. 

 

                                                                                                                             vedení školy

 

Provoz školy od 12.4. 2021

rozvrhy pro distanční výuku

Zájmové útvary, doučování a intervence je poskytována také distančně - online. 

ROZVRHY:
1.A + 1.B tř.

2.tř

3.tř

4.tř

5.tř

6.tř

7.tř

8.tř

9.tř

 

 

 

 

 

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje soutěž Svět očima dětí 2021. Žáci mohou posílat do školy své výtvory do půlky dubna, poté se společně odešlou do soutěže. Soutěží se ve třech kategoriích – výtvarné, literární a audiovizuální. Témata pro 1. stupeň – 1. Svět v době pandemie a hrdinové v první linii, 2. Výhody a nevýhody mobilních telefonů. Témata pro 2. stupeň – 1. Dezinformace v online prostředí a fake news, 2. Svět v době pandemie a hrdinové v první linii. Cílem projektu je prevence sociálněpatologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Předpokládaný termín vyhlášení je 17. června 2021. Pokud byste se chtěli do soutěže zapojit, kontaktujte pro podrobnější informace Mgr. Petru Votrubcovou.

Vážení rodiče,

na našich stránkách je nově k dispozici odkaz na elektronickou žákovskou knížku ( Bakaláři ).
Zde je také podrobný návod - postup, jak se do systému přihlásit.
Věříme, že tato cesta nám i vám pomůže při větším povědomí o klasifikaci vašich dětí.

vedení školyNejnovější aktivity


12.04.2021
Pč - 4.tř

31.03.2021
Lovy beze zbraní – 1. b

31.03.2021
Vítáme jaro - 1.a