Úvod

Dne 25. dubna jsou pro žáky 8. a 9. třídy opět zajištěny
besedy ve spolupráci s K-centrem Litoměřice,
tentokrát na téma Sex a mezilidské vztahy – 8. třída,
Svoboda a odpovědnost – práva a povinnosti v budoucnu – 9. třída.
Přednášky jsou bezplatné, hrazeny školou.

Dne 26. dubna proběhne v 1. třídách během dopoledne
Pasování na čtenáře.
Pokud by měli rodiče zájem se přijít podívat, jsou vítáni.
V 1.b akce začne v 10.00 hodin, v 1.a v 10.55 hodin.

Dne 30. dubna se uskuteční Čarodějnický den na Klárce,
který se stal na naší škole tradicí.
První dvě vyučovací hodiny se žáci učí čarodějnickému učivu,
od 10.00 hodin začíná průvod městem
a celá akce bude zakončena před školou vyhodnocením nejhezčích masek.
Žáci celé školy končí v 11.40 hodin.
Zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně vítáni :)

Dům dětí a mládeže při ZŠ A. klára úštěk, p.o.
pořádá letní tábor
V ROUDNÉM V ČESKÉM RÁJI 

Vice...

Přihláška...Nejnovější aktivity


18.04.2019
Zvonek na Velikonočním jarmarku v Úštěku (Op)

18.04.2019
ŠD - Muzeum Čtyřlístek Doksy

17.04.2019
Den Země - Ukliďme Česko