Úvod

Dne 24. října se uskuteční tradiční Školní fórum.
Pro zástupce Žákovského parlamentu a další vybrané žáky je zajištěn program,
při kterém se budou věnovat problematice chodu školy a města.
Akce se zúčastní zástupci města Úštěk a pan Herman – zástupce Zdravých měst.
Fórum začíná v 9.00 hodin ve čtenářské dílně.

Dne 29.10. 2019 se uskuteční výlet v rámci projektového dne Zvířata hrou,
který organizuje školní družina. Odjezd z Úštěku v 7.00 hodin, návrat ve 14.45 hodin.
Program je zajištěn v ZOO v Ústí nad Labem.
Žáci se mohou přihlásit ve školní družině, nebo u svých třídních učitelů.
Cestovné i vstupné hradí škola.

Ve dnech 29. a 30. října mají žáci Podzimní prázdniny.

Dne 31.10. se žáci 5. a 6. třídy zúčastní exkurze do města Litoměřice,
kde společně zamíří do historických sklepení
a dále budou procházkou poznávat památky tohoto města.
Odchod ze školy v 9.00 hodin, cesta vlakem,
návrat ve 12.45 hodin do školy.

Dne 31. října jsou připraveny pro žáky 3. -5. třídy programy v rámci finanční gramotnosti.
Ty jsou bezplatné a jsou hrazeny z projektu
Finančně gramotná a podnikavá škola.

Dne 1.11. je pro připravena Dýňová stezka,
kterou pro své spolužáky zajistili žáci 8. a 9. třídy.
Během dopoledního vyučování žáci postupně navštíví celkem 9 stanovišť – ve škole i venku,
a zde budou plnit zajímavé úkoly,
které budou souviset s Dušičkami, matematikou, češtinou, prvoukou a také tělocvikem.
Výuka končí dle rozvrhu, žáci 8. a 9. třídy končí po skončení celé akce.

Dne 7. listopadu proběhnou ve třídách 2. stupně besedy s preventivním obsahem,
týkající se mezilidských vztahů, šikany, kyberšikany,
přátelství, sexuality a také právní povědomosti mládeže.
Besedy jsou hrazené školou, pro žáky jsou tedy bezplatné.
Lektory zajišťuje K-centrum Litoměřice.

Dne 12.11. se žáci 1. , 2.a, 2.b rozjedou do Divadla rozmanitostí v Mostě.
Odjezd autobusem od školy v 9.00 hodin, návrat ke škole ve 13.30 hodin.

Dne 14.11. je pro žáky 8. třídy zajištěna beseda s pracovníky Státních lesů
na téma Lesy v České republice.
Tato besedy má dvě části – teoretickou  a práci v terénu.
Beseda proběhne v rámci hodin přírodopisu

Dne 15.11. proběhne beseda pamětnice se žáky 8. a 9. třídy – v rámci hodin dějepisu. 
Pamětnice, která navštíví naši školu, se jmenuje paní Michaela Vidláková,
je velmi aktivní a zaneprázdněná seniorka narozená roku 1936.
Má zpracovanou výbornou prezentaci vlastního příběhu,
který dává do kontextu obecných dobových událostí.
Program je na dvě vyučovací hodiny.
Žáci budou moci vznést na pamětnici své vlastní dotazy,
na které chtějí znát odpověď.Nejnovější aktivity


16.10.2019
Čtenářská gramotnost u nás ve škole

16.10.2019
Běh na Mostné hoře (Hd, Ht)

07.10.2019
9. třída v Litoměřicích (Vt)