Úvod

Vážení rodiče,

z důvodu plánované rozsáhlé rekonstrukce školní budovy, bude tento školní rok ukončen již

28.6. 2021 – pondělí.

Na 29. a 30.6. 2021 ředitelka školy vypisuje ředitelské volno.

Více...

Vysvědčení bude vydáváno v pondělí 28.6. 2021 v náhradních prostorech – Kulturní dům v Úštěku, případně při pěkném počasí venku – dle pokynů třídního učitele. Pro žáky 1. a 9. třídy je zajištěno slavnostní předávání vysvědčení na Hradě v Úštěku. Výuka v tento den končí v 10.00 hodin, obědy jsou bez omezení ve školní jídelně.

Nabízíme rodičům, kteří mají problém se zajištěním hlídání dětí dne 29.6. a 30. 6 2021 – školní družinu a to od 7.30 do 14.30 hodin v DDM. Obědy by byly zajištěny – pokud se jedná o běžné strávníky přihlášené ve školním roce. Zájemci tuto skutečnost nahlásí škole – třídním učitelům do 10.6. 2021.

Z důvodu této rekonstrukce ředitelka vyhlašuje

 

                                                     Ředitelské volno i na začátek školního roku 1. – 3.9. 2021.

              Školní rok 2021 – 2022 bude zahájen 6.9. 2021 – pondělí.

 

Děkujeme všem za pochopení. Všechna opatření jsou dalším krokem ke zkvalitnění školního prostředí, kde probíhá vzdělávání.

                                                                                                                       vedení školy

Ve dnech od 14.6. - 18.6. 2021 proběhne ŠvP, které se zúčastní žáci 4. a 5. třídy. Před odjezdem budou žáci ve svých třídách testováni, následně odjedou autobusem od školy v 8.30 hodin na místo konání ( Benecko). Antigenní testy na školách v přírodě mají platnost 72 hodin, proto budou děti testované ještě ve čtvrtek 17.6. Nejnovější aktivity


09.06.2021
Dopravní hřiště Litoměřice (Hč, Ka)

07.06.2021
Cvičný požární poplach

04.06.2021
Jsme kamarádi