Naši sponzoři

  Naši sponzoři

V této rubrice bychom rádi veřejně poděkovali našim sponzorům za finanční,
materiální a jiné dary, které napomohly k lepšímu zajištění pobytů a školních akcí a vybavení školy.
                 Této pomoci si velice vážíme!  Věříme, že se najde více takto štědrých lidiček.           

 Mgr. Renata Opočenská


Velmi děkuji za všechny žáky i pedagogy panu Antonínu Šťastnému za sponzorský dar pro naši školu a to ve výši 25.000 Kč. Takto velký sponzorský dar jsme získali za dobu, kterou jsem strávila na této škole, poprvé. Jsme rádi, že jsme mohli za tyto finance pořídit příslušenství k interaktivní tabuli, která bude sloužit ke zpestření výuky ve 3. třídě. Ještě jednou velmi děkujeme.

Mgr. Renata Opočenská

 

                                   

Ve dnech od 22. do 28. ledna 2017 proběhl LVVZ v Peci pod Sněžkou. Jako každým rokem, tak i v letošním roce nám na tuto akci přispěli tito sponzoři, kterým chceme velmi poděkovat.

finanční příspěvek – Zemědělské družstvo Úštěk, Město Úštěk a pan Hrnčíř.heart

věcné dárky – paní Malivánková za Českou spořitelnu, pan Ondřej Elísek a paní Pavla Forethová.heart

Všem účastníkům LVVZ se pobyt na horách velmi a velmi líbil, sněhové podmínky byly ideální.
Více informací naleznete v odkaze aktivity školy.

                                                           Mgr. Renata Opočenská

 

 

 

 

Velmi děkujeme paní Křečkové za odvoz žáků na slavnostní vyhlašování sportovní soutěže Hejtmanův pohár (12. září 2016). Ceníme si toho a věříme, že takto vstřícné rodiče či prarodiče budeme mít v tomto školním roce.

 

Na mimoškolní činnost žáků / soutěže, projekty, ozdravné pobyty/:
pro 2., 3., 4.a, 4.b, 5. třídu – pan Hrnčíř.
heartVelmi děkujeme za laskavé srdce a příspěvky pro všechny žáky 1. stupně. heart

 

Ozdravný pobyt 4.a, 4.b a 2. třídy v Janově nad Nisou  (13.6. – 17.6. 2016)
Našimi sponzory jsou: Hrnčířovi, p. Šťastná, Víchovi, Javůrkovi, p. Plavcová, p. Duchoň, Bendovi, p. Knothová, Kuttovi, p. Doležal, Křečkovi, p. Landová
Věcnými dárky přispěli: p. Musil, Randáčkovi, Chmelíkovi, p. Kukalová, Javůrkovi, Kuttovi, IIG Gruppe (p. Kozáková), p. Knothová, p. Šedivá, Lepšíkovi
Velmi děkujeme za  všechny  finanční dary, vždy najdou uplatnění a zpestří mimoškolní činnost našich žáků.

 

LVVZ 2016 – v Peci pod Sněžkou
Velmi děkujeme za sponzorské příspěvky těmto přispěvovatelům:

finanční příspěvek na dopravu pro žáky – Město Úštěk
finanční příspěvek – Zemědělské družstvo Úštěk
finanční příspěvek – pan Hrnčíř
věcnými dary přispěly: paní Malivánková, Česká spořitelna Ústí nad Labem
paní Forethová, Kavárna CaféEspresso Litoměřice

LVVZ žáků 7. a 8. ročníku proběhl ve dnech od 10. do 16. ledna 2016.
Všem žákům se pobyt líbil a sněhové podmínky byly výborné.

 

 

22.06.2015 - 26.06.2015 - Ozdravný pobyt v Poslově Mlýnu v Doksech 
Velmi děkujeme za sponzorské dary ve formě finančního příspěvku 
- přispěli  pan Vladimír Hrnčíř, manželé Šarbochovi.

 

Na letní tábor v Roudném v Českém ráji, který se  konal v červenci 2015 přispěli:
Městský úřad v Úštěku, Potraviny U Křečka, Lékárna Úštěk. Velmi děkujeme!

01.06.2015 - 05.06.2015 - Ozdravný pobyt 1. třídy a 3. tříd ve Frýdštejně
Finančními dary přispěli - pan Leoš Trembač, pan František Kutta, pan Vladimír Hrnčíř, pan František Doležal,
paní Soňa Šťastná, paní Radka Musilová, paní M.Landová,
 Potraviny U Křečka, paní Francová, paní Javůrková,
paní Víchová, pan Benda, ZD Úštěk.
Věcnými dary přispěli - paní Kukalová, paní Kuttová, paní Křemenová, pan Musil,
paní Čermáková, paní Hájková, paní Chmelíková.
Velmi děkujeme!

 

V lednu 2015 se konal lyžařský výcvik žáků 7. a 8. třídy v Peci pod Sněžkou, na který přispěli:
ZD Úštěk a MěÚ  Úštěk.
Velmi děkujeme!

 

Na letní  tábor DDM při ZŠ Aloise Klára Úštěk,
který  se konal v obci Roudný v Českém ráji ve dnech 30. 6. - 5. 7. 2014,
přispěl MěÚ Úštěk na dopravu.Velmi děkujeme!