Školní fórum


27.09.2021
Na koloběžkách kolem Barvíře

25.09.2021
Den otevřených dveří solárních elektráren

18.09.2021
Klárčina naučná stezka

11.09.2021
Exkurze Praha24.10.2019 - Školní fórum

Dne 24. října se konalo ve škole Školní fórum, které se stalo tradiční akcí školy a žákovského parlamentu. Od 9 hodin diskutovali žáci, pedagogové, vedení školy, zástupci města Úštěk na témata Život ve škole a Život ve městě Úštěk. Vyjadřovali se k pozitivním změnám a navrhovali změny. Během dopoledne plnili vědomostní test, zapojovali se do různých her a také měli možnost si poslechnout připomínky do pana starosty města, dále vedoucího odboru péče o městský majetek, také přispěl svými připomínkami pan Petr Herman – zástupce Zdravých měst. Výsledkem dopoledního setkání je především žebříček nedostatků, které by bylo vhodné ve škole odstranit – především výměna oken, rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce tělocvičny, výměna žaluzií ve třídách a další. Ke všem navrhovaným nedostatkům se také vyjádřili všichni žáci školy, kteří následně po Školním fóru vyplňovali anketu. S výsledky Fóra bylo seznámeno vedení města Úštěk a také Městská rada.

 

Výsledky školního fóra

Dne 24.10. 2019 proběhlo na půdě naší školy Školní fórum, kterého jste se také zúčastnil starosta města a další pracovníci.

Výstupem z tohoto setkání žáků žákovského parlamentu byla anketa pro ostatní žáky školy. V té se respondenti vyjadřovali k nejzásadnějším problémům školy.

Tímto bych Vás ráda seznámila s výsledky ankety, které se zúčastnili žáci od 5. do 9. třídy.

Ze šesti problémů, které se vyskytovaly v názorech nejčastěji – výměna oken, rekonstrukce sociálního zařízení, skříňky v šatnách, podlaha v tělocvičně, výměna žaluzií v některých třídách, rekonstrukce odborných učeben – žáci následně volili tyto body

  1. Rekonstrukce sociálního zařízení
  2. Výměna oken
  3. Skříňky v šatnách
  4. Podlaha v tělocvičně

 

S výsledky ankety byli seznámeni žáci školy, rodiče na webových stránkách školy a touto cestou i zřizovatel.

Fotogalerie:

Školní fórum, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Školní fórum, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Školní fórum, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Školní fórum, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Školní fórum, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
Školní fórum, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
Školní fórum, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7