POKOS – aneb i my se umíme připravit


11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh

06.09.2021
1. třída17.09.2019 - POKOS – aneb i my se umíme připravit

Dne 17.9. 2019 byl pro celou školu zajištěn program POKOS . Všichni žáci tak byli hravou a zajímavou formou seznámeni s problematikou přípravy občana k obraně státu. Na pěti stanovištích se postupně dozvídali informace o evakuaci člověka při mimořádných událostech, zásadách první pomoci, protichemické ochraně, historii armády, její vybavení a vybavení  vojáků. Žáci si mohli zaběhat přímo při evakuaci a dokonce i zastřílet na plastové láhve. Celý projekt probíhal u rybníka Barvíř a byl součástí školního vzdělávacího programu. Organizačně jej zajistilo Muzeum civilní obrany v Ústí nad Labem.

                                             Mgr. Renata Opočenská

Fotogalerie:

 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:13
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:14
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:15
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:16
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:17
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:18
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:19
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:20
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:21
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:22
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:23
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:24
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:25
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:26
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:27
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:28
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:29
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:30
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:31
 POKOS – aneb i my se umíme připravit, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:32