Školské fórum na Klárce


18.09.2021
Klárčina naučná stezka

11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh16.11.2018 - Školské fórum na Klárce

Dne 16. listopadu proběhlo ve čtenářské dílně Školské fórum, kterého se zúčastnili zástupci Žákovského parlamentu, žáci z vybraných tříd, zástupci zřizovatele – pan starosta Jan Mazíni a pan Pavel Mašata – zástupce vedení školy – paní ředitelka. Během třech vyučovacích hodin účastníci diskutovali na téma – chod školy, její pozitivní stránky a také problémy, se kterými se potýká. Ve skupinkách sepisovali své nápady, co zlepšit, poukazovali na problémy, které je samotné trápí. Ty následně prezentovali před ostatními. Nejčastěji se u žáků objevovalo: výměna oken – jejich netěsnost, výměna starých světel, rekonstrukce záchodů. Všechny tyto body budou součástí ankety, která bude předložena všem žákům školy, aby se vyjádřili. S výsledky ankety paní ředitelka seznámí pana starostu a Radu města. Druhá část fóra se věnovala životu města. Žáci se vyjadřovali k pozitivním i negativním jevům ve městě, co je trápí, co jim chybí a i k tomu, co se jim ve městě líbí a co by naopak vyzdvihli. Nejvíce se zajímali o sportovní vyžití občanů a jich samotných, rádi by uvítali sportovní halu, opravili silnice a často reagovali i na nemožnost si odpoledne sednout do kavárny.

Na Školském fóru nechyběla ani zábava – žáci plnili kvíz o městu a škole, na začátku si prošli uvolňovací hrou.

Celé dopoledne bylo ukončeno poděkováním žákům i zástupcům města, že přišli, a žáci si odnesli dárky v podobě krásných prezentačních materiálů od Města Úštěk.

Výsledky Školského fóra – 2018

Ze šesti problémů, které se vyskytovali v názorech nejčastěji  – výměna oken, rekonstrukce učebny chemie, výměna osvětlení, stojan na kola, rekonstrukce sociálního zařízení, výměna podlahových krytin – následně nejčastěji žáci v anketě volili tyto body

  • 1. výměna oken

  • 2. rekonstrukce sociálního zařízení

S výsledky ankety byli seznámeni žáci školy, rodiče na webových stránkách školy a zřizovatel školy.

Fotogalerie:

Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:13
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:14
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:15
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:16
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:17
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:18