Etické dílny


11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh

06.09.2021
1. třída24.05.2018 - Etické dílny

Dne 24. května proběhly ve škole Etické dílny, které škola zajistila pro 3. a 7. třídu. Obě dílny jsou součástí primární prevence. Tématem pro žáky 3. třídy bylo „ Jak se stát dobrým kamarádem“, žáci 7. třídy se věnovali tématu „Moc slova“. Témata jsou vždy volena tak, aby odpovídala potřebám třídy. Etické dílny byly zajímavým obohacením a žákům se líbily.

Fotogalerie:

 Etické dílny, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
 Etické dílny, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
 Etické dílny, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
 Etické dílny, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
 Etické dílny, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
 Etické dílny, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
 Etické dílny, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
 Etické dílny, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
 Etické dílny, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
 Etické dílny, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
 Etické dílny, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
 Etické dílny, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12
 Etické dílny, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:13
 Etické dílny, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:14
 Etické dílny, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:15