Školské fórum na Klárce


18.09.2021
Klárčina naučná stezka

11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh10.11.2017 - Školské fórum na Klárce

Dne 10. listopadu proběhlo ve čtenářské dílně Školské fórum, kterého se zúčastnili zástupci Žákovského parlamentu, žáci z vybraných tříd, zástupci zřizovatele – pan starosta Pavel Kundrát a pan Pavel Mašata – a zástupce vedení školy – paní ředitelka. Během třech vyučovacích hodin účastníci diskutovali na téma – chod školy, její pozitivní stránky a také problémy, se kterými se potýká. Ve skupinkách sepisovali své nápady, co zlepšit, poukazovali na problémy, které je samotné trápí. Ty následně prezentovali před ostatními. Nejčastěji se u žáků objevovalo: výměna oken – jejich netěsnost, výměna podlahových krytin, výměna starých světel, výměna střechy, rekonstrukce záchodů, výběr ze dvou jídel ve školní jídelně. Všechny tyto body budou součástí ankety, která bude předložena všem žákům školy, aby se vyjádřili. S výsledky ankety paní ředitelka seznámí pana starostu a Radu města. Druhá část fóra se věnovala životu města. Žáci se vyjadřovali k pozitivním i negativním jevům ve městě, co je trápí, co jim chybí a i k tomu, co se jim ve městě líbí a co by  vyzdvihli. Nejvíce se zajímali o sportovní vyžití občanů a jich samotných, rádi by uvítali posilovnu, sportovní halu či sportovní park, chybí jim autobusové zastávky s přístřešky a často reagovali i na nepořádek po psích kamarádech. Nelíbí se jim, že jejich vlastníci neuklízí po svých miláčcích.

Na Školském fóru nechyběla ani zábava – žáci plnili kvíz o městu a škole, na začátku si prošli uvolňovací hrou.

Celé dopoledne bylo ukončeno poděkováním žákům i zástupcům města, že přišli, a žáci se odnesli dárky v podobě krásných prezentačních materiálů od Města Úštěk.

Velmi děkuji paní učitelce Petře Votrubcové za vzorné vedení Školského fóra a celou přípravu na akci.

Fotogalerie:

Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:13
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:14
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:15
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:16
Školské fórum na Klárce, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:17