Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op)


11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh

06.09.2021
1. třída16.05.2016 - Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op)

 

Na Základní škole Aloise Klára si žáci v květnu připomněli 700. výročí narození velkého českého panovníka Karla IV.  Během celého měsíce probíhaly ve škole různé aktivity spojené s tímto výročím. V jednotlivých hodinách se vyučující podrobněji zaměřili na toto téma a zároveň žáky připravovali na vědomostní soutěž O korunu krále Karla IV. Samotná soutěž probíhala ve dvou kolech, do prvního se přihlásila téměř stovka soutěžících ze  4. až 9. tříd. Nejprve je čekal vědomostní test, ve kterém se objevily otázky z těchto okruhů:  Lucemburkové, Dětství Karla IV., Manželky a potomci Karla IV., Karel IV. a vzdělání, Karel IV. a Praha, Karel IV. a stavební sloh, Karel IV. a významné stavby, Korunovace Karla IV., Nemoci a smrt Karla IV., Karel IV. a zajímavosti. Okruhy byly naplněny rozličnými otázkami, často nad rámec běžné výuky, proto si museli soutěžící informace získávat i jinde. Škola pro všechny žáky v souvislosti s touto soutěží zajistila velmi pěkné divadelní představení o životě tohoto panovníka. I zde mohli soutěžící čerpat inspiraci. Program byl interaktivní, žáci se s radostí zapojovali do průběhu představení, dokonce se někteří převtělili do historických postav. K celé soutěži byla také zřízena výstavka výtvarných prací žáků na téma Karel  IV. Ta zdobí chodbu budovy školy a mohou tak jak žáci, tak i rodiče zhlédnout výtvory žáků.

Ze základního kola zmíněné soutěže postoupilo druhý den do finále šest družstev. V tomto dalším zajímavém klání museli soutěžící plnit nejen vědomostní úkoly, ale také poznávat památky ze 14. století, opravovat dopis Karla IV. současné generaci, překládat historický text, sestavovat puzzle s podobiznou Karla IV., skládat oslavnou píseň na panovníka a její následné pěvecké předvedení spojené s hrou na hudební nástroje a jako poslední namalovat návrh gotického okna. Po napínavém boji v základním a finálovém kole vítězové a úspěšní žáci obdrželi zajímavé ceny, diplom a ti nejlepší korunu krále Karla IV.

Celá tato školní akce sklidila u všech žáků velký ohlas a už nyní projevili zájem o konání obdobné soutěže v příštím školním roce. To už bude ale oslavencem někdo jiný.

 

Fotogalerie:

Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:13
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:14
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:15
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:16
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:17
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:18
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:19
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:20
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:21
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:22
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:23
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:24
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:25
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:26
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:27
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:28
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:29
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:30
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:31
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:32
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:33
Karel IV. na Klárce (Ja, Vt, Op), Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:34