Prevence psychopatologických jevů.


11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh

06.09.2021
1. třída27.03.2015 - Prevence psychopatologických jevů.

Dne 27. března se ve škole uskutečnili dvě přednášky věnované prevenci psychopatologických jevů. Pro žáky 6. a 7. třídy to byl jakýsi úvod do problematiky drog, na který bude příští rok navazovat další přednáška. Tuto návaznou přednášku absolvovali právě v tento den žáci 9. třídy. Nejvíce si společně s lektorem povídali o AIDS, sexu, rizicích spojených se sexuálním životem. Přednáška byla opět pro všechny přínosná nebo alespoň zajímavá.                            

 Mgr. Renata Opočenská