Přívítání prvňáčků


11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh

06.09.2021
1. třída01.09.2014 - Přívítání prvňáčků

A školní rok opět začal…..

Letní prázdniny již skončily a školní rok 2014/2015 nám opět začal. Zdánlivě stejný začátek jako každý rok. Připravené třídy, odpočinutí učitelé a chuť se pustit do práce. K některým změnám přeci jenom došlo, změnilo se vedení školy, přijali jsme dva nové aprobované pracovníky – p.uč. P. Votrubcovou a p.uč. D. Královou, v družině začala pracovat p. vychovatelka G. Nogová. Během prázdnin byly vymalovány některé třídy, tak aby se všem líbily. Na chodbách se objevila nová a pestrá výzdoba. Nejdůležitější ovšem byli první školní den naši noví prvňáčci. Těch zasedlo do školních lavic celkem 25. První školní den je do školy doprovázeli nejenom rodiče, ale i široké příbuzenstvo. Málem jsme se do třídy nevešli. Jako první všechny přivítal pan starosta P. Kundrát. Samozřejmě nechybělo přivítání od p. ředitelky R. Opočenské a p. Adámkové, která dlouhá léta pracuje ve Sboru pro občanské záležitosti. Její slova na své první školní začátky jistě vyvolaly u všech pocity dojetí. Prvňáčci obdrželi od školy přivítací list a mohli si poprvé zazvonit na symbolický zvonek, kterým odstartovali tento školní rok. P. učitelka třídní – Hana Hotová pak dětem rozdala drobné dárky a kufříky / darované městem Úštěk/ s vybavením v hodnotě 400,- Kč na jednoho žáka. Na očích prvňáčků byla vidět určitá nervozita a obava z toho, co je čeká, ale zároveň i úsměv a radost, že opět vidí své kamarády ze školky. Přejeme všem novým žáčkům mnoho školních úspěchů, dobrých známek a spoustu zážitků, na které budou jednou v dobrém vzpomínat.

                                                            

                                                                Řed. ZŠ A. Klára Úštěk      Mgr. Renata Opočenská

Fotogalerie:

Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12
Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:13
Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:14
Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:15
Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:16
Přívítání prvňáčků, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:17