Den Země


11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh

06.09.2021
1. třída22.04.2013 - Den Země

 

Den Země

22. dubna se konaly  na naší škole různé akce zaměřené na Den Země. Ti nejmenší navštívili kozí farmu v Držovicích, kde se seznámili s chovem koz a ovcí a mohli ochutnat výborný sýr. Jiné třídy se zaměřily především na úklid částí Úštěku. 6.a 7. třída si připravila spolu s MŠ Úštěk si pro tento den ekologický projekt nazvaný „Plastový had z kelímků". Ve škole byla vyhlášena sběrová akce plastových kelímků. Té se zúčastnili všichni žáci školy a trvala dva měsíce.  Následovalo jejich třídění podle velikosti a propíchnutí dna, aby bylo možné kelímky následně navázat. Nasbíralo se celkem 9 845 kelímků / bohužel se nepodařilo všechny za tak krátkou dobu použít/ Kelímky se 22. dubna postupně navazovaly a byl tak vytvořen had dlouhý 956 metrů. Ještěže máme v blízkosti rybník Barvíř, kolem kterého jsme hada vedli. Jeho cesta pak pokračovala kolem Domu dětí a mládeže směrem ke školce. Na místo, kde had končil, jsme připevnili hadí hlavu, aby byl veselejší. Celého hada jsme pak odnesli ke škole, kde byl předveden ostatním žákům. Celý projekt bude ukončen na konci týdne, kdy žáci 1. stupně a MŠ zavítají do sběrného dvora, kde se děti dovědí informace o třídění odpadu a jak vlastně jejich nasbírané kelímky skončí. Nevíme, zda by náš had byl oceněn nějakým rekordem, ale my jsme byli s naší prací nadmíru spokojeni.

Fotogalerie:

Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:13
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:14
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:15
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:16
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:17
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:18
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:19
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:20
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:21
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:22
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:23
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:24
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:25
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:26
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:27
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:28
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:29
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:30
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:31
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:32
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:33
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:34
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:35
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:36
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:37
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:38
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:39
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:40
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:41
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:42
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:43
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:44
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:45
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:46
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:47
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:48
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:49
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:50
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:51
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:52
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:53
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:54
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:55
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:56
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:57
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:58
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:59
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:60
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:61
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:62
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:63
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:64
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:65
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:66
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:67
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:68
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:69
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:70
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:71
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:72
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:73
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:74
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:75
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:76
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:77
Den Země, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:78