Zápis do 1. třídy (Zk)


11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh

06.09.2021
1. třída08.02.2012 - 09.02.2012 - Zápis do 1. třídy (Zk)

     Ve dnech 8. a 9. února se konal na Základní škole v Úštěku zápis dětí do 1. třídy. Dostavilo se celkem 33 dětí v doprovodu rodičů. Čekaly na ně pěkně vyzdobené třídy, ve kterých děti předvedly své znalosti a dovednosti – početní představivost, znalost barev, recitaci, písničku nebo vyprávění pohádky podle obrázků, nakreslení postavy. S vyplňováním dotazníků pomáhaly rodičům učitelky z 2. stupně. Vše probíhalo bez problémů, děti prokázaly většinou dobrou připravenost a do školy se těší. Potěšilo nás, že o školu v Úštěku mají zájem i rodiče, kteří nepatří do spádových obcí Úštěka.      29.2. se ještě dostavilo k zápisu 6 dětí, které se ze zdravotních důvodů nemohly dostavit v řádném termínu, 6 dětí má Speciálně pedagogickým centrem nebo Pedagogicko psychologickou poradnou v Litoměřicích doporučený odklad školní docházky.     Na nové žáčky se již těšíme a doufáme, že se jim na naší škole bude líbit.

                                                                                                                         ZŘ školy Mgr. Alma Ziková 

Fotogalerie:

Zápis do 1. třídy  (Zk) , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Zápis do 1. třídy  (Zk) , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Zápis do 1. třídy  (Zk) , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Zápis do 1. třídy  (Zk) , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Zápis do 1. třídy  (Zk) , Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5