O kolektivu

Funkce ve škole

ředitel školy - Mgr. Renata Opočenská
zástupce ředitele školy - Mgr. Alma Ziková
výchovný poradce - Mgr. Dobromila Jarošová
metodik prevence - Mgr. Pavla Vondráková
 

Pedagogičtí pracovníci

Třídnictví

1. třída - Mgr. Miluška Horychová
2. třída - Mgr. Jaroslava Galiová
3. třída - Mgr. Hana Hotová
   4. třída - Mgr. Bc. Iveta Jandová
5.A třída - Mgr. Lada Horáčková
5.B třída - Martin Kostelný
6. třída - Mgr. Michaela Gavurniková
7. třída Mgr. Petra Votrubcová
8. třída - Mgr. Dobromila Jarošová
9. třída - Mgr. Pavla Vondráková
 

Bez třídnictví

  - Bc. Mgr. Roman Hudec
  - Ing. Diana Pelčáková
     
 

Školní družina

vychovatelka - Iveta Hrnčířová
vychovatelka - Lenka Froňková

 

Dům dětí a mládeže

Vedoucí DDM - Bc. Eliška Ziková  

Provozní pracovníci

vedoucí ŠJ - Luďka Matoušková
školník - Josef Froněk
uklizečky - M. Kovaříková, A. Jirásková, B.Tesařová
účetnictví - Blanka Peterková