Úvod

Dne 31. března se uskuteční další ročník Noci s Andersenem.
Mohou se přihlásit žáci od 2. do 5. třídy.
Celá akce proběhne z páteční noci do sobotního rána 1. dubna.
Pro žáky je připraven zajímavý program včetně přespání ve školní družině.
Další informace obdrží přihlášení žáci spolu s přihláškou

Dne 3. a 4. dubna je pro žáky 1. – 5. třídy zajištěn zajímavý projekt Medová snídaně.
Medové snídaně letos proběhnou na školách po celé republice.
Žáci v rámci projektu přímo ve třídách dostanou k snídani chléb s máslem a medem.
Během snídaně absolvují zábavně-naučnou přednášku, kterou zajišťují odborníci z řad Českého svazu včelařů. Celý projekt probíhá pod záštitou Ministerstva zemědělství.

Ve dnech 5. a 6. dubna proběhne zápis dětí na školní rok 2017/2018.
Zápis bude probíhat oba dny od 14.00 hodin do 17.00 hodin.
Více informací naleznete v záložce přijímací řízení.

Den 7. dubna proběhne ve škole tradiční projekt Velikonoce,
kdy se žáci budou během dopoledního vyučování věnovat výrobě
velikonočních dekorací, malování vajíček či pletení pomlázek.
Celý projekt je propojen s pracovními činnostmi a vede žáky k posílení vědomí českých tradic.
Všechny vytvořené práce budou vystaveny ve škole.

Dne 8. dubna se uskuteční v naší škole další Den otevřených dveří.
Zveme všechny rodiče a širokou veřejnost na tento den.
Návštěvníci budou moci zhlédnout krásnou velikonoční výstavu,
a tak se případně inspirovat na přicházející velikonoční svátky.
Zároveň bude otevřena ruční dílna,
která bude nabízet zdobení perníčků a výrobu jednoduchých jarních dekorací.

Dne 11.4. se žáci 5.b, 6. a 7. třídy zúčastní dějepisné a zeměpisné exkurze do Ledčic,
kde navštíví History park. Při zpáteční cestě zavítají na horu Říp.
Odjezd autobusem v 8.00 hodin od školy, návrat v 15.00 hodin ke škole.

Ve dnech 13. a 14. dubna mají žáci velikonoční prázdniny.
Výuka opět začíná v úterý 18. dubna.

Dne 15. dubna školní pěvecký sbor Zvonek vystoupí na Velikonočním jarmarku v Úštěku.
Informace o vystoupení dostanou žáci před samotnou akcí.

Dne 20. dubna se koná 3. čtvrtletní pedagogická rada.
Bude projednán prospěch o chování žáků za 3. čtvrtletí.

Dne 21. dubna se naše škola zapojí do projektu Ukliďme Česko – Ukliďme svět.
Všichni žáci se budou podílet na úklidu různých částí města a jeho okolí,
a tím si připomenou Den země.
Začátek akce v 8.00 hodin, konec je naplánován na 12. hodinu.

Dne 25. dubna se konají třídní schůzky,
1. stupeň od 16.00 hodin, 2. stupeň od 16.30 hodin.

Dne 27. dubna se koná další ročník školní soutěže v recitování – Jarní recitováníčko.
Do soutěže se mohou přihlásit žáci od 1. do 9. třídy.
Soutěžit se bude podle věkových kategorií.Nejnovější aktivity


21.03.2017
Jarní vycházka do přírody ( Ja, Ký )

21.03.2017
Krajské kolo Dějepisné olympiády (Vt)

20.03.2017
Merkuru se neubráníš (Ký)