Úvod

Dne 4.10. 2016 proběhnou besedy s lektorem panem Pabiánem. Ty budou věnované problematice prevence psychopatologických jevů. Beseda na téma Drogy, kouření a jiné závislosti začne v 9.00 hodin a bude trvat dvě vyučovací hodiny. Je určena pro žáky 8. třídy. Druhá beseda na téma Sex, drogy, AIDS je určena žákům 9. třídy a začne v 10.55 hodin. Žáci přispívají na besedu 40,- Kč.

Dne 10.10. 2016 se uskuteční na půdě školy Školské fórum. Tato akce je zcela dobrovolná. Na našem setkání, které povede pan Hermann – zástupce města Litoměřice, se budou moci žáci vyjádřit k problémům školy a města, které jako nastupující generace pociťují a dotýkají se jich samotných. Nebudou chybět ani zástupci Školního parlamentu, který nově začal pracovat v tomto školním roce. Z tohoto fóra vyplynou body, které následně budou začleněny do ankety pro další školáky od 5. do 9. ročníku. S výsledky Školského fóra budou seznámeni především ředitelka školy a pan starosta města Úštěk, rádi bychom je zveřejnili i na našich stránkách pro širokou veřejnost.

Nejnovější aktivity


30.09.2016
2. ročník závodu Na koloběžkách kolem Barvíře

27.09.2016
Kino v kupoli

27.09.2016
Projekt - Jsme kamarádi - opět začal