Úvod

Ve dnech od 26. do 27. října mají žáci podzimní prázdniny.

Dne 2. listopadu proběhne ve všech třídách během dopoledního vyučování Dýňování. Žáci budou vyrábět podzimní výzdobu z dýní a tu následně nainstalují na školní pozemek. Tímto prosíme všechny, kdo mají dýně, ať si je přinesou do školy, případně je rodiče přivezou smiley .  Děkujeme.

Dne 3. listopadu proběhne projekt Hallowenská stezka, kterou budou opět pro své mladší spolužáky organizovat žáci 8. a 9. třídy. Akce proběhne během dopoledního vyučování ve škole a v okolí rybníka Barvíř. Na tuto akci mohou zavítat i rodiče a posoudit tak, jak je celá akce zajištěna a jaká pěkná stanoviště si žáci připravili.

Dne 9. listopadu se v rámci volby povolání uskuteční exkurze do SOU Neklanova ulice v Roudnici nad Labem. Exkurze je určena žákům 8. a 9. třídy a má nabídnout žákům řemeslné obory a podporovat tímto polytechnické vzdělávání žáků. Odjezd autobusem od  školy v 10.00 hodin, návrat ke škole ve 13.30 hodin. Doprava je pro žáky zdarma

Dne 15. listopadu se konají třídní schůzky, 1. stupeň od 16.00 hodin, 2. stupeň od 16.30 hodin. Bude projednán prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí a školní akce. Pro rodiče žáků 9. třídy je zajištěna prezentace některých středních škol.

Dne 16. listopadu jsou pro žáky od 3. do 7. třídy zajištěny bezplatné hodinové přednášky / interaktivní formou/ na téma zdravá výživa, zdraví a péče o zdraví. To vše v rámci projektu Zdravé děti.

Na den 18. listopadu je vyhlášeno ředitelské volno. Více...

Dne 25. listopadu se uskuteční Světýlkový průvod. Sraz před školou v 16.45 hodin. Zveme všechny žáky, rodiče i širokou veřejnost na tuto akci. Přineste si s sebou lampičky, lampióny či jiná světýlka. Průvod bude směřovat k městskému úřadu, kde bude slavnostně rozsvícen vánoční strom / v 17.00 hodin/. Poté následuje v kulturním domě akce Posezení s vánočkou. Zde také vystoupí školní pěvecký sbor Zvonek. Všechny srdečně zveme. Více...

Záložka do knihy spojuje školy – mezinárodní projekt

Naše škola se zapojila do 7. ročníku česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY: Čtu, čteš, čteme. Naše škola podporuje čtenářskou gramotnost a věnuje se této problematice v rámci školního vzdělávacího programu i v rámci volnočasových aktivit.

Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními  školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci vytvoří v rámci projektu záložky do knih, na nichž libovolnou technikou ztvární letošní projektové téma, a vymění si je s partnerskou slovenskou školou.

Naší partnerskou školou se stala Základná škola s mateřskou školou v Uhrovci, Trenčiansky samosprávny kraj. Je to škola s podobným počtem žáků jako naše. Žáci si chystají v hodinách čtení, literární výchovy či v jiných předmětech pro své slovenské kamarády záložky, které jim spolu s dalšími dárečky a reklamními předměty o našem městě pošleme do konce října. Veřejnost budeme i nadále informovat o průběhu tohoto projektu.

Výsledky Školského fóra

Zástupci tříd, kteří se sešli na Školském fóru vybrali 6 problémů, které žáky nejvíce trápí a v běžném životě ve škole na ně nejčastěji naráží. Z těchto problémů následně žáci v anketě vybírali podle svého názoru, vždy pouze dva nejdůležitější. Po celkovém sečtení hlasů všech odpovídajících žáků jsme zjistili, že by naši žáci uvítali:

  1. výměnu oken

  2. opravu sociálních zařízení v celé budově

  3. nové vybavení tělocvičny / osvětlení i zařízení/

  4. výměnu podlahy v tělocvičně

  5. menší změny ve školní jídelně

  6. nová světla

                                                                                                pozn. seřazeno podle počtu hlasů

Zjistili jsme, že žáci cítí problémy stejně jako vedení školy a pedagogové. O všech problémech vede škola jednání se zřizovatelem, který podniká určité kroky – žádosti o dotace či vlastní zafinancování jednotlivých oprav. Připomínky ke školní jídelně byly řešeny ihned, jelikož je v moci vedení školy zjednat nápravu.Nejnovější aktivity


24.10.2016
Úřad práce Litoměřice ( Ja, Vd )

20.10.2016
Webinář o HIV

17.10.2016
Jsme kamarádi